Jak będziemy współpracować?

Poufność – bezpieczeństwo Twojego tekstu

w e-publika dajemy Ci całkowitą gwarancję, że Twój tekst jest bezpieczny i nie zostanie przez nas upubliczniony bez Twojej zgody.

Co po przesłaniu tekstu?

Po przesłaniu tekstu, w ciągu 10 dni dostaniesz od nas wycenę wydania Twojej książki. Jeżeli uznamy że Twoja książka wymaga jeszcze dopracowania, powiemy Ci o tym. Zdecydujesz wtedy, czy chcesz to zrobić samemu, czy wolisz powierzyć redakcję nam.

Czego nie wydajemy

Zapraszamy wszystkich Autorów. Będziemy jednak odmawiać publikacji treści ogólnie uznanych za zabronione: nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami oraz pornograficznych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania książki bez podania przyczyny.

Umowa wydawnicza

Produktem naszej współpracy będzie książka elektroniczna, istniejąca na rynku na równi z innymi książkami. Po akceptacji naszej wyceny, prześlemy Ci Umowę Wydawniczą, którą wydrukujesz, podpiszesz i odeślesz do nas pocztą. Umowa precyzuje zasady wydania e-booka i zapewnia Ci swobodę dysponowania plikami książki (ponieważ w e-publika zachowujesz 100% majątkowych praw autorskich).

Jak wygląda plan współpracy?

Po wykonaniu pracy edytorskiej i korekcie dostaniesz od nas tekst do akceptacji (w postaci pdf). W zależności od umowy, będzie to cały tekst na raz lub jego kolejne części. Do Ciebie będzie należało zaakceptowanie do składu lub naniesienie swoich poprawek. Standardowo stosujemy dwie tury poprawek: pierwsza tura to poprawki większe, druga tura to dopracowanie szczegółów.

WAŻNE: poprawki tekstowe nanosimy w w Wordzie. Po Twojej akceptacji, tekst będzie przekazany do składu (czyli umieszczony w programie graficznym Indesign). Na tym etapie poprawki są już bardziej pracochłonne i mogą oznaczać dodatkowe koszty.

.